Sözlükte "nominal değer" ne demek?

1. Hisse senedi, tahvil vb. için üzerinde belirtilmiş değernominal değer

Nominal değer kelimesinin ingilizcesi

n. nominal value, nominal par, denomination

Nominal değer ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Nominal value) Bir Menkul Kıymetin, örneğin bir tahvilin, üzerinde yazılı olan fiyattır. Bu değer onun gerçek değerinden, yani piyasadan alınıp satıldığı fiyattan farklı olabilir. Süre sonunda tahvilin hamiline, üzerinde yazılı değer kadar ödeme yapılır. Tahvili çıkartan firma açısından muhasebe kayıtları ve itfa planları nominal değere göre yapılır. Nominal değer hiç değişmez. Oysa piyasa değeri arz ve talep etkilerine göre sürekli değişebilir.

--Reklam--